מיינדפולנס – גישה להקלטות

14.90 ⁩ ב-⁦ה-2⁩ בכל חודש

התשלום הראשון בחישוב יחסי. התשלום הבא: 02/08/2022